Ochrana osobních údajů

Veškerá osobní data, která uvedete do objednávky slouží jen pro správné doručení objednaného zboží. Podle zákona o ochraně osobních dat s nimi není a nebude nakládáno jiným způsobem a nebudou poskytnuta třetí osobě. Na základě Vaší písemné žádosti budou Vaše údaje uvedené při registraci vymazána z databáze.